Klubbmestere i Hitra Golfklubb

År

Kvinner

Menn

2019 Junnette Hernandez Martin Nilsen
 2018 Nina Larsen Roger Athammer
 2017 Anna Refsnes Magnar Ansnes
 2016 Lena Dromnes Kenneth Jonsson
 2015  Reidun Ansnes Roger Athammer
 2014 Anna Refsnes Jan Kristoffersen
2013 Reidun Ansnes Roger Athammer
2012 Reidun Ansnes Torleif Mellemsæther
2011 Reidun Ansnes Martin Nilsen
2010 Inger Sundgård Roger Athammer
2009 Berit Gjølmesli Magnar Ansnes
2008 Berit Gjølmesli Torleif Mellemsæther
2007 Ingen Sverre Moe

Golfbox

Neste hendelser

Ingen flere hendelser  i år.

Mulig nattgolf utover høsten, følg med på facebook 

Påmelding i golfbox

Galleri

Kontakt oss

Logo

7246 Sandstad
Trøndelag, Norway

(047) 414 77 752