Styret viser til innkalling til årsmøte i Hitra-Frøya 28.01.2020 og på Hitra Golfklubb`s Facebook-side. Årsmøtet avholdes den 27.02.2020 kl 18:00 på Hitra Helsetuns kantine. Sakliste for årsmøte i Hitra Golfklubb 2020 vises under her.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent/møteleder

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

        10.1  Endring av vedtekter

        10.2  World Handicap system

        10.3  Reforhandling av avtale med Hitra Golfbane                                                                    

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Valg

Med vennlig hilsen
styret

Golfbox

Aktiviterter2021

2021

Programmet er ikke klart

 

 

Påmelding i golfbox

Galleri

Kontakt oss

Logo

7246 Sandstad
Trøndelag, Norway

(047) 97 56 29 59