Styret innkaller herved til årsmøte i Hitra Golfklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 10. mai kl 19.00 på Hotell Hjorten - Fillan.

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent/møteleder

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Årsberetninger

Sak 9: Regnskap

Sak 10: Behandle innkomne saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta budsjett

Sak 13: Behandle organisasjonsplan og velge representant i Hitra Idrettsråd

Sak 14: Valg

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Hitra Golfklubb

Golfbox

Aktiviterter2021

2021

Programmet er ikke klart

 

 

Påmelding i golfbox

Galleri

Kontakt oss

Logo

7246 Sandstad
Trøndelag, Norway

(047) 97 56 29 59