Baneguide

Hull 1

Hull 2

Hull 3

Hole in one:
Torleif Mellemsæther 20.06.10 (7-er jern)


Hull 4

Hull 5

Hull 6

Hole in one:
Magnar Ansnes 2020 

Hole in one:
Reidun Ansnes 03.08.10 (3-er wood)

Hole in one:
Magnar Ansnes 2006 (9-er jern)


Hull 7

Hull 8

Hull 9

Hole in one:
Asbjørn Skarpnes 24.06.07 (7-er jern)
Asbjørn Skarpnes 10.06.10 (3-er wood)
Magnar Ansnes 02.09.17 (8-er jern)

Hole in one:
Reidun Ansnes 05.06.11 (3-er wood)

NB. Hullet ble utvidet til 150 m i 2021

All grafikk er hentet fra mobilapp GLFR