Styret

Styret i golfklubben består av:

Styreleder:

Inge Larsen

Nestleder:

Torleif Mellemsæther

Kasserer:

Anna Refsnes

Styremedlemmer:

Arve Flan
Elin Hermanstad
Nina Larsen