Samarbeidspartnere

Hitra Golfklubb setter stor pris på våre samarbeidspartnere, og gjør vårt beste for at deres bidrag skal gå til nytte for klubben.

Avtalene vi har inngått tilpasses etter ønske og kan inkludere hullpakker, skilt og mye mer.

Her er en oversikt over de ulike samarbeidspartnerne klubben har avtale med inneværende år.