Klubbmestere

År

Kvinner

Menn

2023

2022

Junnette Hernandez

Nina Larsen

Arve Fløan

Vegard Haugen

2021

2020

Nina Larsen

Junnette Hernandez

Roger Athammer
Jan Kristoffersen

2019

Junnette Hernandez

Martin Nilsen

2018

2017

Nina Larsen

Anna Refsnes

Roger Athammer

Magnar Ansnes

2016

Lena Dromnes

Kenneth Jonsson

2015

Reidun Ansnes

Roger Athammer

2014

Anna Refsnes

Jan Kristoffersen

2013

Reidun Ansnes

Roger Athammer

2012

Reidun Ansnes

Torleif Mellemsæther

2011

Reidun Ansnes

Martin Nilsen

2010

Inger Sundgård

Roger Athammer

2009

Berit Gjølmesli

Magnar Ansnes

2008

Berit Gjølmesli

Torleif Mellemsæther

2007

Ingen

Sverre Moe