Årsmøte 2023

23.01.2023

Til medlemmene i Hitra Frøya  Golfklubb

Hitra 23. januar 2023, oppdatert 02. mai med protokoll fra årsmøtet.


Innkalling til årsmøte i Hitra Frøya Golfklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Hitra Frøya Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 1. mars klokken 18.00 i Rådhuset, Hitra kommune.

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15. februar til post@hitragolf.no. Se saksliste under.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Hitra Frøya Golfklubb sine hjemmesider www.hitragolf.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hitra Frøya Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hitra Frøya Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hitra Frøya Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hitra Frøya Golfklubb kontaktes på e-postadressen post@hitragolf.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret