Årsmøte 2024

28.01.2024

Til medlemmene i Hitra Frøya Golfklubb

Hitra 28. januar 2024


Innkalling til årsmøte i Hitra Frøya Golfklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Hitra Frøya Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars klokken 18.00 i Rådhuset, Hitra kommune.

Saker som et medlem ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars til post@hitragolf.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Hitra Frøya Golfklubb sine hjemmesider www.hitragolf.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hitra Frøya Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hitra Frøya Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hitra Frøya Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hitra Frøya Golfklubb kontaktes på e-postadressen post@hitragolf.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret