Drenering av golfbanen

02.10.2021

På sensommeren startet arbeidet med å drenere deler av banen. I første omgang har vi fått drenert langs hull 8 og grøftene langs hull 7. 

Det er et stort arbeid å få fullført dreneringen på alle hullene, men vi håper at i løpet av de neste årene skal få drenert enda mer.

Stor takk til dem som har vært med på arbeidet!