Dugnad

13.04.2022

I dag ble det gjennomført dugnad slik at banen er i best mulig forfatning før ny påske og ny sesong. Hullflaggene er nå på plass, og bunkere er rensket. I tillegg er det fjernet steiner og annet som kom fram i løpet av fjoråret og vinteren.

Det er tidlig i sesongen, men banen er i grei stand til spilling. Vi ønsker medlemmer og gjester velkommen til ny sesong, og en trivelig runde påskegolf på banen vår!