Grasrotandelen 2021

29.01.2022

I følge lokalavisen vår, Hitra-Frøya, så vil golfklubben få utbetalt 15 116 kr i grasrotmidler for 2021. Dette er penger som kommer veldig godt med i den daglige driften.

Hitra Golfklubb ønsker å rette en stor takk til de 44 personene som har registrert golfklubben som mottaker!