Endringer i golfklubben

27.03.2022

Årsmøtet som ble avholdt torsdag 24. mars, behandlet tre saker som får konsekvenser for driften i golfklubben fremover. 

Sak 1 - Eierandeler/spillerrettigheter
Bakgrunnen for forslaget angående endringer i eierandeler/spillerrettigheter er at klubben ikke har inntekter for spilling av banen for denne gruppen spillere. Medlemmer kan kjøpe spillerettigheter privat, og har dermed kunne spille gratis uten at klubben har hatt inntekter på spilling. Årsmøtet vedtok på bakgrunn av dette tre endringer vedrørende eierandeler/spillerettigheter:

  • Ved privat videresalg av eierandelen/spillerettigheten vil klubben kreve kr 1 000 for overføring av rettigheten til nye eier. Ved salg av "blokk" med hovedandel og familieandel(er), skal det bare betales for hovedandelen. Selger plikter å opplyse ny eier om denne kostnaden.
  • Spillere med eierandel/spillerettighet skal betale kr 500 i årlig greenfee. Dette forutsetter at medlemmet spiller på banen i løpet av sesongen. Ellers gjelder samme regel som tidligere, en må ha betalt medlemskap i klubben for å kunne benytte seg av eierandelen/spillrettigheten.
  • Årsmøtet bestemte også at dersom innehaver av eierandel/spillerettighet ikke er medlem i løpet av en treårsperiode, går eierandelen tilbake til klubben. Ved spesielle grunner kan det søkes styret å beholde eierandelen selv om en ikke har vært medlem i klubben, feks sykdom.

Sak 2 - Sammenslåing med Frøya Golf Club
I dette ligger det at golfklubbene i øyregionen går sammen til en klubb. Årsmøtet vedtok samtidig at Hitra Golfklubb skal endre navn til Hitra Frøya Golfklubb. . Medlemmer av Hitra Golfklubb vil ikke merke dette på annen måte enn at det skjer en navneendring. Medlemsnummer blir det samme som tidligere. I sammenslåingen er det også vedtatt at den nye klubben skal eie og drifte golfsimulator i Hitrahallen.

Sak 3 - Oppkjøp av aksjer i Hitra Golfbane AS
Siste innmeldte sak som ble drøftet på årsmøtet var oppkjøp av aksjer i Hitra Golfbane AS. Hitra Golfklubb har vedtatt å by kr 5 000 til aksjonærene for hver aksjeblokk (kr 20 pr aksje). En forutsetning for oppkjøpet er at klubben får tilslag på minst 3/4 av aksjene.

Se ellers referat fra årsmøtet som ligger under her.