Innkalling til årsmøte i Hitra Golfklubb 2022

11.02.2022

Til medlemmene i Hitra Golfklubb

Hitra 11. februar 2022

Innkalling til årsmøte i Hitra Golfklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Hitra Golfklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars klokken 18.00 på Hjorten hotell.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10 mars til post@hitragolf.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Hitra Golfklubb sine hjemmesider www.hitragolf.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hitra Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hitra Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hitra Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hitra Golfklubb kontaktes på e-postadressen post@hitragolf.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret