Klargjøring til ny sesong

27.03.2022

Vi er fremdeles i mars, men arbeidet ved banen er allerede godt i gang. Arbeidet med drenering som ble startet på høsten har startet opp igjen. Det er nå lagt ned nye rør langs og på tvers av hull 2. Det er også lagt ned nytt rør på tvers av hull 3. Det  gjenstår å planere disse områdene slik at vi kan så på nytt. Områdene spilles som GUR - grunn under reperasjon.

Det har også vært noen flittige personer som har fikset i klubbhuset. Her er det ryddet, vasket og ommøblert. 

Vi satser på å ha en litt større dugnad før påske slik at vi får ryddet ytterligere på banen. Ligger en del kvister som har kommet med vinden langs banen. Har også noe stein som må fjernes før vi begynner å klippe.

Drenering langs hull 2
Drenering langs hull 2