Protokoll fra årsmøtet

24.05.2023

Under ligger protokoll fra årsmøtet som ble avholdt tidligere i vår.