Protokoll fra årsmøtet

21.03.2024

Årsmøtet i Hitra Frøya Golfklubb ble avholdt 20. mars 2024. Arve Fløan takket for seg, og Magne Sandvik kommer inn i hans sted. Alle andre som var på valg, fikk fornyet tillitt fra Årsmøtet. 

Under finner dere fullstendig protokoll.