Vipps

08.04.2022

Hitra Frøya Golfklubb har fortsatt vippsnummer #697864. Som klubbnavn står fremdeles Hitra Golfklubb, men dette vil bli endret. 

Vipps er organisert i menyer, så her finner en detaljert oversikt over priser på ulike produkter.